Bli med på FNs kvinnekommisjon i New York!

12.03.19 | Arrangement
Femi Oke, moderator at CSW

Femi Oke, moderator at CSW

Photographer
Pontus Hook
De fem nordiske likestillingsministrene arrangerer en debatt i FN-bygningen tirsdag 12. mars. Temaet er: Likestillingseffekten på permisjons- og velferdspolitikken – sterkere når far er involvert!

Informasjon

Dates
12.03.2019
Location

UN, ECOSOC Chamber
New York,
USA

Type
Debattmøte

Debatt: Likestillingseffekten på permisjons- og velferdspolitikken – sterkere når far er involvert!

Årets toppmøte, CSW63, dreier seg om hvordan verdens land kan bygge velferdssystemer som fremmer likestilling mellom kjønnene.

Det omfatter for eksempel rimelige og gode barnehageplasser, foreldrepermisjon med lønn og subsidiert eldreomsorg, som gir kvinner mulighet til å arbeide utenfor hjemmet.

Hovedbudskapet til de nordiske ministrene er “Share the care!” – del omsorgsoppgavene. Når menn tar like mye ansvar for barn og ulønnet husarbeid, fremmer det også likestilling på arbeidsmarkedet. 

Likestilling begynner hjemme! Når ulønnet omsorgsarbeid deles, endrer det hele bildet for både kvinner og menn. I Norden har politisk arbeid gjennomflere tiår gitt oss rimelige og gode barnehageplasser, foreldrepermisjon med lønn, og eldreomsorg. Resultatet er at flere kvinner deltar i arbeidslivet, og flere fedre er hjemme.

SE DEBATTEN LIVE Debatten vil bli strømmet live fra 21.00 til 22.15 norsk tid.at http://webtv.un.org/watch/ecosoc-en/5701464102001

Er du på CSW?? Velkommen til ECOSOC Chamber fra 15.00 til 16.15 lokal tid!

I panelet:

  • Katrín Jakobsdóttir, statsminister, Island
  • Åsa Lindhagen, likestillingsminister, Sverige
  • Eva Kjer Hansen, minister for likestilling og for nordisk samarbeid, Danmark
  • Päivi Sillanaukee, departementssjef, sosial- og helsedepartementet, Finland
  • Eydgunn Samuelsen, likestillingsminister, Færøyene
  • Trine Skei Grande, kultur- og likestillingsminister, Norge
  • H.E. Bathabile Olive Dlamini, kvinneminister, Sør-Afrika:
  • Moderator: Femi Oke

Mer informasjon om arbeidet for å fremme likestilling i det nordiske arbeidsmarkedet: