Nordisk ekspertpanel i FN: Slik lukker vi pensjonsgapet

13.03.19 | Arrangement
Nordic Solutions at CSW

Nordic Solutions at CSW 

Photographer
Pontus Hook
“Tools for change – closing the economic and life course gap” er temaet for et nordisk ekspertpanel på kvinnetoppmøtet i New York. Panelet diskuterer mulige løsninger på et globalt rettferdighetsspørsmål: det ofte livsvarige inntektsgapet mellom kvinner og menn.

Informasjon

Dates
13.03.2019
Location

FN
New York,
USA

Type
Debattmøte

Hvordan kan verdens land bygge opp systemer for sosial trygghet som skaper likestilling?

I år handler kvinnetoppmøtet CSW63 om hvordan verdens land kan bygge systemer for sosial trygghet som skaper likestilling.

Kvinner verden over bærer hovedansvaret for familiens barn og gamle, og det påvirker deres inntekt i løpet av livet. De deltar i mindre grad i arbeidslivet eller arbeider mer deltid, noe som gir dårligere pensjon.

Denne livslange skjevfordelingen av ansvar og inntekter er et sosialt rettferdighetsspørsmål som det gjenstår å løse for regjeringer og partene i arbeidslivet. 

Dette er det nordiske ekspertpanelet: 

  • Nanna Højlund, nestformann i dansk LO og leder av Kvinderådet i Danmark (Gender gaps in the Danish labour market: How do we address them and where are the challenges?) 
  • Kolbeinn Stefánsson, seniorstatistiker, Statistics Iceland (Equal Rights to Earn and Care and funding of the parental leave system). 
  • Thore Hansen, Arbeids- og velferdsdirektoratet i Norge (Gender Issues and Redistributive Mechanisms in the Norwegian Pension System to reduce the gender pension gap). 
  • Hanna Onwen-Huma, seniorspesialist, Gender Equality Unit, Ministry of Social Affairs and Health (Gender mainstreaming as a tool to ensure compatibility of social security polies with gender equality goals). 
  • Heini Möller, leder for etikk og overholdelse i den svenske Försäkringskassans juridiske avdeling (The impact of the integration of gender issues in the entire Swedish Social Insurance’s activities – real before and after example/s).
  • Ordstyrer: Ruti Levtov, Promundo Research Director

Er du på CSW? Velkommen til Conference Room 12, 13. mars klokken 10.00 til 11.15 lokal tid!

SE DEBATTEN LIVE: Onsdag 13. mars klokken 16.00 til 17.15 norsk tid på Facebook/nordenen