Folkeregistrering på Færøyene

Folkeregistrering på Færøerne
I dette avsnittet kan du lese om flyttemelding og folkeregistrering på Færøyene

Når og hvor skal jeg melde flytting til Færøyene?

Som statsborger i et nordisk land skal du bare melde flytting til Færøyene hvis du skal oppholde deg her mer enn 6 måneder.

Hvis du skal være på Færøyene mer enn 6 måneder, må du senest 5 dager etter ankomst melde flytting hos kommunen du flytter til. Ta med passet til kommunekontoret når du melder tilflytting.

Kommer du hit med familien, kan du melde flytting for dem samtidig.

Skal du jobbe på Færøyene mer enn 180 dager, må du ha et p-tall. Mere information om at få et p-tall finder du hos Landsfólkayvirlitið.

Tilflyttere fra ikke-nordiske land

Du må melde flytting hos kommunen du flytter til. Hvis du ikke er nordisk statsborger, må du ha oppholdstillatelse i overensstemmelse med utlendingsloven eller ha bevis fra myndighetene for at du er fritatt for oppholdstillatelse. For mer informasjon, se Útlendingastovans hjemmeside.

Hvor skal jeg melde flytting når jeg flytter fra Færøyene?

Flytting skal meldes til kommunen du flytter til. Flytter du til et annet nordisk land, må du registrere deg som flyttet fra Færøyene hvis den nye kommunen i landet du flytter til, stiller krav om at du skal registreres hos dem.

Du må være registrert i kommunen i det nye nordiske landet før den færøyske kommunen kan registrere deg som fraflyttet.

Flytter du til et land utenfor Norden i en periode som er kortere enn 6 måneder, kan du fortsatt være registrert på Færøyene. Varer oppholdet lenger enn 6 måneder, må du melde flytting hos den færøyske kommunen du flytter fra.

 

Flytting på Færøyene

Når du flytter internt på Færøyene og/eller internt i en kommune, må du senest 5 dager etter at du har flyttet, melde flytting hos kommunen du flytter til. Flyttemeldingen kan også omfatte resten av husstanden.

Vil du vite mer om folkeregistrering, kan du ringe til Landsfólkayvirlit på tlf. + 298 358050, eller sende en e-post til lfy@us.fo

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.