Kunnskap skaper fremtiden

30.10.19 | Nyhet
Undervisning
Fotograf
Ritzau Scanpix
Framtiden er ikke noe som bare kommer. Vi skaper den. Derfor har de nordiske landene et felles fokus på framtidens kompetanser. Utdanning og forskning er grunnlaget for en bærekraftig utvikling i et velintegrert Norden.

Den 30. oktober 2019 la Nordisk ministerråd for utdanning og forskning fram sitt reviderte samarbeidsprogram for Nordisk råd. Det nye samarbeidsprogrammet gjelder perioden 2019-2023, og målsetningen er at Norden også i fremtiden skal være en ledende region for kunnskap og velferd. 

Statsministrenes visjon 2030 er at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region. Ambisjonen er at samarbeidet om utdanning og forskning bidrar til å realisere denne visjonen, og dermed også til å realisere verdensmålene for bæredyktig utvikling.

Med et samfunn i hurtig forandring står utdanning og forskning som grunnleggende forutsetninger for en positiv utvikling. Her finner vi mange av nøkkelordene for hva som skal til for å skape morgendagens Norden. Dette gjelder for eksempel kunnskap, innovasjon, demokratisk medborgerskap, tillit, åpenhet, likestilling, mangfold og inkluderende verdifellesskap, trivsel og velferd.

Samarbeidet tar utgangspunkt i en fleksibel og livslang læring, og dekker hele livsløpet fra de aller minste til de aller eldste. Det er fokus på alt fra grunnleggende kompetanser, til høyere utdanning og voksnes læring, samt muligheten til å lære nytt gjennom hele livet. Førskolelærere, lærere og andre undervisere er nøkkelpersoner i dette samarbeidet, fordi de bidrar til å forberede borgerne på fremtidens samfunn. 

- Lærerne har den viktigste oppgaven i samfunnet. De former framtiden hver dag, sier Islands minister for undervisning, forskning og kultur Lilja Dögg Alfreðsdóttir.

Lærerne har den viktigste oppgaven i samfunnet. De former framtiden hver dag

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands minister for undervisning, forskning og kultur

I det nordiske samarbeidet brukes det mange ressurser på å legge til rette for mobilitet. Mobilitet bidrar til gjensidig erfaringsutveksling og læring, samt til bedre språk- og kulturforståelse. Sammen gir dette en opplevelse av at Norden er et fellesskap.

Sammen med kultursektoren har utdanningsministrene ansvar for språksamarbeidet, og ministerrådet vil i den kommende periode arbeide med å identifisere det nordiske interessefellesskapet på språkområdet.

Forskningssamarbeidet skal bidra til forskningsbasert kunnskap av internasjonal kvalitet og styrke. Dette må til for å løse de samfunnsutfordringer vi står overfor.

Derfor finnes det nordiske forskningsprogrammer på alt fra klima og miljø, helse og velferd, samfunnssikkerhet, likestilling, bærekraftig byutvikling, til digitalisering og fremtidens utdanninger.

- Det er vårt mål at forskningsprogrammene skal bygge opp om vår visjon 2030 om et grønt, konkurransekraftig og sosialt bæredyktig Norden. Vi skal fortsette å leve opp til de høye ambisjonene for samarbeidet, sier generalsekretær for Nordisk ministerråd Paula Lehtomäki.

Det er vårt mål at forskningsprogrammene skal bygge opp om vår visjon 2030 om et grønt, konkurransekraftig og sosialt bæredyktig Norden. Vi skal fortsette å leve opp til de høye ambisjonene for samarbeidet.

Paula Lehtomäki, generalsekretær for Nordisk ministerråd