Mariehamns stad på Åland tildeles Nordisk råds miljøpris 2022

01.11.22 | Nyhet
alt=""
Photographer
Magnus Fröderberg, norden.org
Mariehamns stad på Åland ble i kveld tildelt Nordisk råds miljøpris for tiltaket Nabbens våtmark.

I området Nabben har Mariehamns stad skapt en multifunksjonell, bynær våtmark som både bedrer vannkvaliteten i Østersjøen, øker det biologiske mangfoldet og brukes som rekreasjonsområde av byens innbyggere. Årets tema for miljøprisen er “naturbaserte løsninger – et allsidig svar på samfunnets store utfordringer”.

 

Juryens motivasjon var blant annet: “Årets vinner med sin allsidige løsning renser vannmiljøet og tilfører positive effekter til plante- og dyrelivet. Dessuten tilstreber initiativet å sikre klimatilpasningen i bymiljøet. Via sin lett tilgjengelige nærhet til dyr og natur samt den pedagogiske utformingen fremmer årets vinner sosial trivsel og høyner samtidig menneskers kunnskapsnivå og bevissthet om naturen.

 

Mariehamns stad mottok prisen i Musikhuset i Helsingfors under Nordisk råds prisutdeling. I alt var seks prosjekter nominert til prisen. Åland fikk sist Nordisk råds miljøpris i 1999.

Mariehamns stad på Åland tilldelades har vunnit Nordiska rådets miljöpris för insatsen Nabbens våtmark. Hör här vinnartalet av Ulf Simolin och Johanna Hagström. Presentatör var Petri Piirainen, RePacks verkställande direktör och vinnare av Nordiska rådets miljöpris 2017