Mariehamns stad på Åland tilldelas Nordiska rådets miljöpris 2022

01.11.22 | Nyhet
alt=""
Fotograf
Magnus Fröderberg, norden.org
Mariehamns stad på Åland tilldelades i kväll Nordiska rådets miljöpris för insatsen Nabbens våtmark.

I området Nabben har Mariehamns stad skapat en multifunktionell, stadsnära våtmark som gagnar vattenkvaliteten i Östersjön, ökar den biologiska mångfalden och används för rekreation av stadsborna. Årets tema för miljöpriset är ”Naturbaserade lösningar – ett mångsidigt svar på samhällets stora utmaningar”.

 

I sin motivering sa juryn bland annat: ”Årets vinnare med sin mångsidiga lösning renar vattenmiljön och tillför positiva effekter på växt- och djurlivet. Dessutom strävar initiativet till att säkra klimatanpassningen i stadsmiljön. Genom sin tillgängliga närhet till djur och natur samt den pedagogiska utformningen främjar årets vinnare det sociala välbefinnandet hos människor samtidigt som den höjer deras kunskapsnivå och medvetenhet om naturen.

 

Mariehamns stad mottog priset i Musikhuset i Helsingfors vid Nordiska rådets prisutdelning.  Totalt sex projekt var nominerade till priset. Nordiska rådets miljöpris gick senast 1999 till Åland.

Mariehamns stad på Åland tilldelades har vunnit Nordiska rådets miljöpris för insatsen Nabbens våtmark. Hör här vinnartalet av Ulf Simolin och Johanna Hagström. Presentatör var Petri Piirainen, RePacks verkställande direktör och vinnare av Nordiska rådets miljöpris 2017