Nordiske toppkandidater møtes i EU-valgdebatt

18.03.19 | Nyhet
Møde i Plenum Stortinget, Jessica Polfjärd blandt tilhørere, Nordisk Råds Session 2018

Møde i Plenum Stortinget, Jessica Polfjärd blandt tilhørere, Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Sara Johannessen
Det blir en helnordisk valgdebatt i forkant av vårens Europaparlament-valg. For første gang samler Nordisk råd valgkandidater fra alle de tre nordiske EU-landene til en felles debatt 8. april. Det skjer i forbindelse med rådets temasesjon i København.

Deltakerne i debatten kommer fra Danmark, Finland og Sverige, og flere av dem er toppkandidater for sine respektive partier foran valget 26. mai. Fra Danmark er alle partier representert, og nesten alle deltakerne er toppkandidater.

Moderator er Anna Gaarslev, Europa-korrespondent for den danske allmennkringkasteren DR: Debatten er delt i tre temaer: Norden etter Brexit, klimapolitikk samt forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Dette er en unik begivenhet. Vi har aldri før sett en debatt i regi av Nordisk råd i forbindelse med et Europaparlament-valg der representanter fra alle nordiske EU-land deltar. Det skal bli spennende å følge en debatt der vi setter et nordisk preg på innholdet, og der temaene som tas opp, er så brennaktuelle både for Norden og EU, sier Nordisk råds president Jessica Polfjärd, som også er kandidat i valget for Moderaterna i Sverige.

Nordisk opptakt til EU-valget

Alle nordiske parlamentarikere på plass har mulighet til å stille spørsmål under debatten, også de som representerer land som ikke er med i EU. På den måten blir den en felles helnordisk opptakt til Europaparlament-valget. Arrangør er Nordisk råds danske delegasjon.

– I Nordisk råd legger vi vekt på det gode samarbeidet mellom de nordiske landene, også innenfor EU. Derfor er denne fellesnordiske opptakten til Europaparlament-valget ikke bare høyaktuelt, men også noe helt nytt. Det blir interessant å se om debatten kan føre til ytterligere muligheter for samarbeid mellom de nordiske landene innenfor EU, sier Nordisk råds medlem Henrik Dam Kristensen, som er vert for arrangementet.

Åpent for medier og allmennheten

EU-debatten finner sted 8. april klokka 15–17 på Marriott Hotel, Kalvebod brygge 5, København, og den er åpen for allmennheten. Den som vil følge debatten på stedet, bør melde seg til NordiskEU-debat@ft.dk senest 1. april. Antallet plasser er begrenset.

Medier kan melde seg på til Matts Lindqvist på e-post matlin@norden.org eller på mobil +45 29 69 29 05.  

Nordisk råd samles til sin årlige temasesjon i København 8.–9. april. Temaet for årets sesjon er likestilling og demokrati. EU-valgdebatten er et sidearrangement til sesjonen. Debatten går på skandinavisk med tolking til finsk, islandsk og engelsk. Den strømmes på nettet.

Deltakere i debatten er:

Danmark: Mette Bock (Liberal Alliance), Morten Løkkegaard (Venstre), Jeppe Kofod (Socialdemokratiet), Pernille Weiss (Konservative), Morten Helveg Petersen (Radikale Venstre), Margrete Auken (SF), Nikolaj Villumsen (Enhedslisten), Rasmus Nordqvist (Alternativet) og Lave K. Broch (Folkebevægelsen mod EU).

Finland: Kimmo Sasi (Samlingspartiet) og Mia Haglund (Vänsterförbundet).

Sverige: Jessica Polfjärd (Moderaterna) og Peter Lundgren (Sverigedemokraterna).

Nordisk råd er det offisielle parlamentariske organet for det offisielle nordiske samarbeidet. Rådet ble opprettet i 1952 og består av 87 medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøyene, Grønland og Åland. Nordisk råd samles fire ganger per år.