Tankesmie: Styrk samarbeidet om teknologigigantenes innflytelse i Norden

18.04.23 | Nyhet
Nordisk rapport tech och demokrati
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Hva må til for at de nordiske landene skal kunne sikre en sterkere posisjon når det gjelder teknologigigantenes innflytelse på de demokratiske samfunnene våre? I dag presenteres anbefalingene fra den nordiske tankesmia for teknologi og demokrati som de nordiske kulturministrene tok initiativ til for et år siden.

Plattformer som Facebook, YouTube, Instagram, TikTok og Twitter er en helt integrert del av den demokratiske infrastrukturen i samfunnene våre og av nordboernes hverdag. I tankesmias rapport konstateres det at til tross for det positive potensialet kan plattformene og de algoritmiske funksjonene deres gjøre alvorlig skade på demokratiene våre og den offentlige debatten.


– Vi har alle innsett at økt politisk kontroll med teknologigigantene er nødvendig for at demokratiske samfunn skal kunne trives på det stadig mer digitale 2000-tallet. Det store spørsmålet er ikke lenger om vi trenger mer demokratisk kontroll over teknologigigantene.  Spørsmålet er hvordan og hvor raskt. Her bør de nordiske landene gå i front og vise vei, sier tankesmias leder Tobias Bornakke, ph.d. i digitale metoder og partner hos Analyse & Tal.

Tankesmia, som består av eksperter fra de nordiske landene, presenterer fem visjoner og elleve anbefalinger for å styrke den demokratiske debatten på nettet.

Fokus på barn og unge

Tankesmias anbefalinger omfatter blant annet målrettede tiltak for å fremme digital kompetanse digital literacy, økt sikkerhet for barn og unge på nettet, moderering av innhold og håndtering av desinformasjon skapt av kunstig intelligens.


– I Norden har vi noen av de mest digitaliserte landene i verden, men vi vet ikke nok om hvordan teknologigigantene fungerer. Våre barn og unge bruker veldig mye tid på nettet, og spesielt på sosiale medier, uten at vi egentlig kjenner påvirkningen på lengre sikt – og jeg er bekymret for at det påvirker dem mer negativt enn vi kanskje går rundt og tror. Tankesmia anbefaler at Norden står samlet for å stramme inn lovgivningen internasjonalt overfor teknologigigantene, og den anbefaler også et styrket fokus på barn og unge på nettet og mer kontroll. Det støtter jeg opp om, sier Jakob Engel-Schmidt, Danmarks kulturminister, som deltar på stedet når tankesmia presenterer sine anbefalinger i København.

Nordisk samarbeid om en global utfordring

Rapporten er et godt eksempel på hva det nordiske samarbeidet kan oppnå når det tas et krafttak om en felles utfordring. Det er et høyaktuelt tema som det er stort engasjement for overalt i samfunnet i hele Norden – både i befolkningen og mediebransjen og blant politikere.

– Det er en ufravikelig plikt å verne om demokratiene våre i Norden. Et nordisk samarbeid er viktig fordi vi er små land med små språkområder, men i fellesskap oppnår vi en sterkere stemme både i Norden og globalt, sier Karen Ellemann, Nordisk ministerråds generalsekretær. Ellemann fortsetter:


– Jeg gleder meg veldig til å presentere tankesmias anbefalinger for de nordiske kulturministrene når de samles på sitt felles møte i mai. Da vil vi for alvor få fart på diskusjonene mellom de nordiske regjeringene og bli enda klokere på hvordan vi i Norden finner fram til best mulige løsninger.

Informasjon til pressen

Informasjon til pressen

Anbefalingene presenteres 18. april kl. 14.00 i København. Journalister og fotografer må melde deltakelse på forhånd. Gyldig pressekort er påkrevd.
 

Kontaktperson: Elisabet Skylare, elisky@norden.org, +45 21717127.

Contact information