Tankesmedja: Stärk samarbetet kring techjättarnas inflytande i Norden

18.04.23 | Nyhet
Nordisk rapport tech och demokrati
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Vad behövs göras för att de nordiska länderna ska kunna säkra en starkare position i förhållande till techjättarnas inflytande på våra demokratiska samhällen? Idag presenteras rekommendationerna från den nordiska tankesmedja för tech och demokrati som de nordiska kulturministrarnas initierade för ett år sedan.

Plattformar som Facebook, YouTube, Instagram, TikTok och Twitter är en helt integrerad del av våra samhällens demokratiska infrastruktur och nordbornas vardag. I tankesmedjans rapport konstateras att trots deras positiva potential kan plattformarna och deras algoritmiska funktioner ändå orsaka allvarlig skada på våra demokratier och den offentliga debatten.


– Vi har alla insett att ökad politisk kontroll av techjättarna är nödvändigt för att demokratiska samhällen ska kunna blomstra i det alltmer digitaliserade 2000-talet. Den stora frågan är inte längre om vi behöver mer demokratisk kontroll av techjättarna, utan hur snabbt vi behöver den. Här bör de nordiska länderna ta täten och visa vägen framåt, säger tankesmedjans ordförande Tobias Bornakke, doktor i digitala metoder och partner på Analyse & Tal.
 

Tankesmedjan, som består av experter från de nordiska länderna, lyfter fram fem visioner och elva rekommendationer för att stärka den demokratiska debatten online. 
 

Fokus på barn och unga

Tankesmedjans rekommendationer omfattar bland annat riktade insatser för att främja digital literacy, ökad säkerhet för barn och unga på nätet, moderering av innehåll och hantering av desinformation skapad av artificiell intelligens. 


– I Norden finns några av de mest digitaliserade länderna i världen, men vi vet inte tillräckligt mycket om hur techjättarna arbetar. Våra barn och unga tillbringar väldigt mycket tid på nätet, särskilt på sociala medier, utan att vi egentligen vet hur det påverkar dem på lång sikt. Och jag oroar mig för att det påverkar dem mer negativt än vad vi kanske tror. Tankesmedjan rekommenderar att vi i Norden står samman för att skärpa den internationella lagstiftningen gällande techjättarna. Tankesmedjan rekommenderar också ökat fokus på barn och unga på nätet och mer kontroll. Det ställer jag mig bakom, säger Jakob Engel-Schmidt, Danmarks kulturminister, som deltar på plats när tankesmedjan presenterar sina rekommendationer i Köpenhamn.
 

Nordiskt samarbete kring en global utmaning

Rapporten är ett bra exempel på vad det nordiska samarbetet kan åstadkomma när det kraftsamlas kring en gemensam utmaning. Det är ett högaktuellt ämne som det finns ett stort engagemang för överallt i samhället i hela Norden - både bland befolkningen, mediebranschen och politiker. 

– Att skydda våra demokratier i Norden är en ofrånkomlig uppgift. Ett nordiskt samarbete är viktigt eftersom vi är små länder med små språkområden, men tillsammans har vi en starkare röst både i Norden och globalt, säger Karen Ellemann, Nordiska ministerrådets generalsekreterare. Ellemann fortsätter: 


– Jag ser mycket fram emot att presentera tankesmedjans rekommendationer för våra nordiska kulturministrar vid deras kommande gemensamma möte i maj. Där kommer vi på allvar sätta igång diskussionerna mellan de nordiska regeringarna och lära oss ännu mer om hur vi i Norden kan hitta bästa möjliga lösningar.
 

Information till pressen

Rekommendationerna presenteras kl. 14.00 den 18 april i Köpenhamn. Journalister och fotografer måste anmäla deltagande på förhand. Ett giltigt presskort krävs.
 

Kontaktperson: Elisabet Skylare, elisky@norden.org, +45 21717127.

Contact information