Kristina Háfoss – CV

Kristina Hafoss av RICKY JOHN MOLLOY
Photographer
RICKY JOHN MOLLOY

Utbildning

 • Ledarskap (Certificate of Business Administration – Heriot-Watt University & Edinburgh Business School)
 • Ekonomi (cand. polit.– Köpenhamns universitet)
 • Juridik (cand. jur. – Köpenhamns universitet)

Yrkeserfarenhet

 • Rådsdirektör i Nordiska Rådet (2021 - )
 • Finansminister (2015–2019)
 • Rådgivare i Tryggingarfelagið Føroyar (försäkringsbolag), Betri pensjón (pensionsbolag) och TF Holding (2011–2015)
 • Minister för utbildning, forskning och kultur (2008)
 • Avdelningschef för utveckling, it och marknadsföring – Tryggingarfelagið Føroyar, Betri pensjón och TF Holding (2007–2011)
 • Projektledare och investeringsrådgivare – Føroya Banki (bank) (2006)
 • Ekonom och jurist – Landsbanki Føroya (statlig bank) (2004–2005)
 • Studentmedarbetare i utrikesministeriet och ekonomiministeriet i Danmark (1998–2000)

Styrelse- och politiska uppdrag

 • Parlamentsledamot (2019–2021)
 • Ledamot i lagtingets finansutskott och suppleant i Västnordiska rådet (2019–2021)
 • Parlamentsledamot (2011–2015)
 • Vice ordförande i lagtingets finansutskott och vice ordförande i ett §19-utskott (2011–2015)
 • Styrelseledamot i P/F Smyril Line (passagerar- och fraktfärjor till flera nordiska länder) (2011)
 • Styrelseledamot i P/F TF Íløgur (investeringar) och P/F TF Ognir (fastigheter) (2011–2013)
 • Styrelseledamot i Landsbanki Føroyas representationsråd (2008–2011)
 • Styrelseordförande och styrelseledamot i Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya (jurist- och -ekonomförbund) (2005–2006)
 • Parlamentsledamot (2002–2004)
 • Ledamot i lagtingets finansutskott och grundlagsutskott (2002–2004)
 • Ordförande i lagtingets lokalutskott (2002–2004)