Om Nordiska ministerrådets kontor i Riga, Lettland

Samarbetet mellan Nordiska ministerrådet och Lettland ska främst vara ett politiskt samarbete i vilken initiativtagandet är ömsesidigt och erfarenhetsutbytet bidrar till uppnåendet gemensamma målsättningar.

En av kontorets viktigaste uppgifter är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordisk-lettiskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är ”Nordiskt” och utvidgandet av det nordiska samarbetet i Lettland. Kontoret koordinerar gemensamma nordiska aktiviteter, och är initiativtagare och arrangör för olika evenemang som profilerar Nordens särart.

Kontoret fungerar också som projektadministrator för flera nordisk-baltiska program och har ansvar för praktisk handläggning och kvalitetssäkring.

Kontoret är en samlingspunkt för dem som har intresse för Norden; kontoret har upprättat ett bibliotek med nordisk litteratur, tidningar, musik och film.

Besök gärna kontorets hemsida för mer information angående kontorets projekt, evenemang, stipendier och utbytesprogram på www.norden.lv