Politiskt fokus på unga och ledsna

17.01.17 | Nyhet
Unge kvinder med telefoner
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
Psykisk ohälsa bland unga är en av Nordens största folkhälsoutmaningar. I början av 2017 kraftsamlar regeringarna för att förstå vad de behöver göra.

”Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga att växa upp på”. Det målet ska de nordiska regeringarna ha för ögonen oavsett vilket politikområde de samarbetar kring, enligt den nya nordiska strategin för barn och unga.

Och när det handlar om ungdomars välmående har de en del att jobba med. Redan i början av året hålls tre tyngre arrangemang med fokus på ungdomars psykiska hälsa.

Den 20 januari håller Nordens Välfärdscenter en konferens i Oslo med rubriken Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete och utbildning”. Syftet är att få fram vilka investeringar beslutsfattare i de nordiska länderna behöver göra för att förbättra välfärden för Nordens unga. .

Det andra nordiska psykiatritoppmötet

- Den största ojämlikheten i hälsa i Norden idag är att personer med psykisk sjukdom har 20 år kortare medellivslängd än resten av befolkningen.

Så sa Norges hälso- och omsorgsminister Bent Høie på Psykiatritoppmötet i november 2015 i Köpenhamn.

I februari arrangerar Norge det andra psykiatritoppmötet inom ramen för det nordiska regeringssamarbetet.

Den 27-28 februari blir det i Oslo dels ett toppmöte om ungas psykiska hälsa, dels en konferens om ungdomars utbildning, arbete och psykiska hälsa.

Vid toppmötet närvarar bland andra kronprinsessan Mette-Marit, statsminister Ena Solberg, Folkhälsoinstitutets Camilla Stoltenberg och flera nordiska ministrar.

Aktivisten Deeyah Khan

Oppvekstkonferensen i Oslo den 30 mars handlar om ekonomisk ojämlikhet och barnfattigdom i Norden. Bland annat talar den brittiska professorn Richard Wilkinson under rubriken ”Olikhetens pris”. Filmregissören och människorättsaktivisten Deeyah Khan talar om minoriteter i utanförskap. Konferensen arrangeras av det norska Barne och ungdomsdirektoratet och NORDBUK, den nordiska barn- och ungdomskommittén.