Självstyre = självständighet + samarbete?

27.01.15 | Nyhet
Färöiska och grönländska politiker framhäver den pragmatiska dialogen med Danmark som en bra modell för europeiska självstyrande regioner på ett fredsseminarium anordnat av Nordiska rådet på Åland. Nordiska rådet diskuterar samtidigt om man ska ta in Sametinget på lika villkor som de självstyrande områdena i Nordiska rådets arbete.

Nordiska rådet vill utforska Nordens roll som föregångsregion i fredsfrågor och höll den 26 januari ett seminarium om de självstyrande områdenas roll som fredsprojekt i samband med Nordiska rådets möte på Åland.

Läs mer här:

Säkerhets- och självstyrespolitiken går hand i hand

Medan Ålands självstyre i hög grad är präglat av mer fastlåsta juridiska avtal är utvecklingen mot självstyre på Grönland och Färöarna enligt flera politiker i hög grad präglat av pragmatism och en fortlöpande dialog.

– En riksgemenskap är som ett äktenskap. Det är inte formuleringarna i avtalet som skapar ett lyckligt samliv, utan viljan till samarbete och ömsesidig respekt. Oavsett de konkreta styrkeförhållandena, sade ordföranden för Färöarnas delegation i Nordiska rådet Helgi Abrahamsen på seminariet.

Konflikthantering ett nordiskt varumärke

Han kompletterades av Sjúrdur Skaale, färöisk medlem i danska Folketinget, som underströk att man som självstyrande område enkelt både kan stå på egna ben och ingå i en förpliktande gemenskap.

– I samband med den skotska folkomröstningen om självständighet lyftes Färöarna fram som en förebild, vilket beror på att vi bland annat trots bestämmelser i det danska rikets grundlag faktiskt i realiteten själva driver in skatter och själva antar våra lagar, något som engelsmännen inte vill tillåta att skottarna gör, berättade Skaale.

Han framhävde att samarbetet med Danmark också kunde innefatta Färöarnas talan mot EU – och därmed också mot Danmark – i en fiskekonflikt år 2003.

Johan Lund, grönländsk medlem i danska Folketinget höll med:

– Förhållandet mellan Danmark och Grönland utvecklas via dialog i en ytterst pragmatisk anda. Hjemmestyreloven erkände inte grönländarna som ett folk i internationell rätt, men med Selvstyreloven har vi nått ett steg längre och har nu full status som ett folk i vår egen rätt, underströk Johan Lund.

Samisk representation på väg?

I diskussionen om utvecklingen av den nordiska självförståelsen framhävde professor Pertti Joenniemi från Tammerfors Universitet övergången från att bygga sin identitet på fiendebilder till att definiera sig i förhållande till en fredlig kulturgemenskap – en övergång som de nordiska länderna har genomgått de senaste 200 åren.

– Den erfarenhet vi har av att utveckla fredliga gemenskaper är en viktig del av det nordiska varumärket och är en del av det vi kan ge vidare till världen, menade Nordiska rådets president Höskuldur Thórhallson i det sammanhanget.

I samma anda välkomnade han diskussionen om att ta in de tre sametingen i Finland, Norge respektive Sverige i Nordiska rådet. En ansökan från Samiskt Parlamentariskt Råd står på dagordningen i samband med Nordiska rådets möte på Åland, men ett avgörande väntas först senare under året.

Läs mer om konferensen "Självstyre i Norden – erfarenheter och visioner ur ett fredsperspektiv" arrangerat av Ålands Fredsinstitut och Nordiska rådets medborgarutskott på www.peace.ax