Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om Nordisk Ministerråds virksomhed 2018