Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Samarbejdsministrenes redegørelse vedr. Nordisk krisesamarbejde