1989 Dag Solstad, Norge: Roman 1987

1989 Dag Solstad, Norge: Roman 1987
Tom Sandberg

Om författaren

Dag Solstad är en av många kulturellt verksamma i sin generation som aktivt deltog i marxist-leninistiska grupperingar under ungdomen. Han föddes i Sandefjord i Sydnorge och är numera omväxlande bosatt i Oslo och Berlin. Solstads romaner är ofta skrivna i en komplex modernistisk stil med många textnivåer, men han har också ibland mer orienterat sig mot det nyenkla. Litterärt hållna rapporter från ett antal fotbolls-VM tillhör de mer originella inslagen i Solstads verk, som också innefattar ett stort antal essäer och debattartiklar.

Om det vinnande verket

Roman är en roman som i formen av en inre monolog skildrar ett generationstypiskt levnadsöde under sextio- och sjuttiotalen. Det är en tillbakablick på glödande trosvisst partiarbete, på demonstrationer, fabriksgolvsagiterande, kollektivboende, volontärarbete, äktenskap, skilsmässor, nya äktenskap – bara för att nämna några detaljer ur rekvisitan. Alltsammans berättat på ett milt ironiskt sätt. Men Solstad såg det inte som att han skrivit barrikadkämpens bekännelseroman, hans ambition var snarare att ge en mer allmängiltig förklaring av vad som hade hänt med en hel generation.

Roman 1987

Publicerad av: Förlaget Oktober 

Publikationsår: 1987

Det här är vad bedömningskomittén sade

Dag Solstad skildrer i et spenstig språk med ironi, letthet og medfølelse 1968-generasjonens utvikling, feiltagelser og skjebner i en mindre norsk by.