1994 Kerstin Ekman, Sverige: Händelser vid vatten

1994 Kerstin Ekman, Sverige: Händelser vid vatten
Cato Lein

Om författaren

Kerstin Ekman bor i Valsjöbyn i Jämtland men är uppväxt i Katrineholm. Hon debuterade 1959 med en detektivroman, en genre hon sedan publicerat sig flitigt i. Ekman invaldes i Svenska Akademien 1978, men deltar efter Salman Rushdieaffären 1989 inte längre i akademins arbete. Hon har skrivit en fyra böckers romansvit om Katrineholm, där berättelsen är centrerad kring några kvinnoöden. Förutom detta intresse för kvinnans situation, så är Ekmans romaner ofta präglade av en naturmystisk ådra och en fascination inför människans dolda krafter.

Om det vinnande verket

Händelser vid vatten är en deckarberättelse som utspelar sig i den norrländska byn Svartvattnet. Den handlar om en stockholmskvinna som flyttar till sin pojkvän i byn för att arbeta som lärare på ett kollektiv. Men händelserna koncentreras till ett dubbelmord som förblir ouppklarat och de konsekvenser detta trauma får för människorna i bygden. Ekmans berättelse inbjuder till många läsarter, den kan läsas som en utvecklingsroman, som en kritisk analys av könsrollerna, som en mytisk berättelse med symbolistiska inslag men naturligtvis också helt enkelt som en spännande deckare.


Händelser vid vatten

Publicerad av: Albert Bonniers Förlag 

Publikationsår: 1993

Det här är vad bedömningskomittén sade

"Händelser vid vatten" är en modern väckarklocka. Spänningen skapas kring hur människorna bryter ner varandra – och naturen – i de hårdhänta strukturomvandlingarnas tid. De helande krafterna visar sig när det goda i fäderna avlöser den överdrivna moderskärleken som låser personerna i ett ödesdrama. Det är en bok som ständigt avslöjar nya hemliga rum – också i läsaren.