Norden som världens mest hållbara och integrerade region

Handlingsplan 2021–2024

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Vår vision 2030: Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region antogs av de nordiska statsministrarna i augusti 2019. För att förverkliga visionen prioriteras tre strategiområden inom Nordiska ministerrådets arbete under de kommande fyra åren: Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden.För att bidra till genomförandet har samtliga fackministerråd och nordiska institutioner liksom Nordiska Rådet involverats för att ge konkreta förslag på projekt och prioriteringar. I högre grad än någonsin tidigare har också civilsamhället och näringslivet i Norden konsulterats.Resultatet är handlingsplan för Nordiska ministerrådets arbete de kommande fyra åren som tar sin utgångspunkt i 12 mål kopplade till de strategiska prioriteringarna. Planen anger vad det nordiska samarbetet ska ha uppnått fram till år 2024 och hur ministerrådet bidrar för att nå dit.
Publikationsnummer
2020:707