Planer och budget 2017

Nordiska ministerrådet

Information

Publish date
Abstract
Det nordiske samarbeidet har siden 2014 vært preget av et omfattende reformarbeid under overskriften ”Nytt Norden”. I 2016 besluttet de nordiske samarbeidsministre å gå inn i neste fase av reformarbeidet. Målet er å sikre samarbeidets relevans for landene, næringslivet og sivilsamfunnet.Det nordiske budsjettet spiller en sentral rolle som et verktøy for styring og prioritering for det nordiske samarbeidet. Store samfunnsmessige utfordringer har også betydning for det nordiske samarbeidet. Det gjelder hvordan vi eksempelvis møter konsekvenser av geopolitiske endringer, migrasjon og klimautfordringer. Økt internasjonal oppmerksomhet omkring nordiske løsninger representerer nye muligheter. Dette krever et dynamisk og fleksibelt samarbeid hvor budsjettet er et viktig redskap for årealisere nye løsninger på nye utfordringene.Den totale ramme for budsjettet 2017 er på nivå med budsjettet 2016. Ordningen med et prioriteringsbudsjett som også inneholder formannskapslandets prosjekter, videreføres i 2017 under norsk formannskap.
Publication number
2016:781