Planer och budget 2020

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Det nordiska samarbetet upplever ett växande intresse både hemma och internationellt, och ett brett stöd i befolkningarna. De senaste åren har samarbetet reformerats, och det har igångsatts flera nya initiativ som bidrar till göra Nordiska ministerrådet till ett mera flexibelt och relevant verktyg för de nordiska regeringarna. Den samlade budgetramen 2020 är på samma nivå som 2019, och budgeten utgör både en fortsättning på välfungerande insatser och projekt samt en rad nya satsningar som ytterligare bidrar till att öka samarbetets nytta och resultat.
Publikationsnummer
2019:729