Språkkurs i Finland

Kielikurssit Suomessa
I denne artikkelen kan du lese om hvor i Finland du kan studere finsk eller nordiske språk.

Undervisning i finsk i Finland

Kurs i finsk for begynnere og viderekomne arrangeres over hele Finland, for eksempel på de såkalte arbeider- og medborgerinstituttene som finnes i nesten alle finske kommuner. Undervisningen foregår for eksempel på finsk, svensk eller engelsk. En del av kommunene organiserer gratis språkkurs for immigranter.

Du finner en liste over alle medborgerinstituttene i Finland på nettsiden til Medborgarinstitutens förbund.

Medborger- og arbeiderinstituttene i de ti største byene i Finland er:

Det tilbys også undervisning i finsk på for eksempel de åpne universitetene i Helsingfors, Uleåborg (Oulu) og Rovaniemi. Ytterligere informasjon på hjemmesidene til Åpent universitet.

Dessuten er det flere folkehøyskoler rundt i landet som arrangerer språkkurs. Ytterligere informasjon om folkehøyskolenes tilbud finner du på folkehøyskolenes hjemmesider.

Utbildningsstyrelsen arrangerer hver sommer intensivkurs i finsk språk og kultur på ulike nivåer rundt omkring i Finland, blant annet som sommerkurs. Dessuten arrangerer Utbildningsstyrelsen kurs og ordner praksisplasser for utlendinger som studerer finsk ved et utenlandsk universitet.

Undervisning i nordiske språk i Finland

Det arrangeres kurs i svensk over hele landet, på arbeider- og medborgerinstitutter, åpne universiteter og folkehøyskoler. Undervisningsspråket er som oftest finsk.

Undervisning i dansk, norsk og islandsk er mindre vanlig, men arbeider- og medborgerinstituttene i de større byene samt de åpne universitetene, universitetenes språksentre, sommergymnasene og folkehøyskolene arrangerer kurs i en viss utstrekning. Også Pohjola-Norden, sentralforbundet for nordisk samarbeid, arrangerer iblant kurs i nordiske språk. Ved undervisning i dansk, norsk og islandsk er undervisningsspråket ofte svensk eller finsk.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.