Språkkurser i Finland

Kielikurssit Suomessa
Här kan du läsa om var i Finland du kan studera finska eller nordiska språk.

Undervisning i finska i Finland

Nybörjar- och fortsättningskurser i finska anordnas över hela landet på exempelvis arbetar- och medborgarinstituten, som finns i nästan alla kommuner i Finland. Undervisningen sker till exempel på finska, svenska eller engelska. Vissa kommuner anordnar gratis språkkurser för invandrare.

En förteckning över alla medborgarinstitut i Finland finns på Medborgarinstitutens förbunds webbplats.

De tio största städernas medborgar- och arbetarinstitut är:

Undervisning i finska anordnas även på till exempel de öppna universiteten i Helsingfors, Uleåborg och Rovaniemi. Mer information på det öppna universitetets webbplats.

Dessutom anordnar folkhögskolor språkkurser över hela landet. Mer information om medborgarinstitutens utbud hittar du på medborgarinstitutens webbplats.

Utbildningsstyrelsen anordnar varje sommar intensivkurser i finska och finsk kultur runt om Finland, bland annat som sommarkurser. Dessutom anordnar Utbildningsstyrelsen kurser och praktikplatser för utländska medborgare som studerar finska på utländska universitet.

Undervisning i nordiska språk i Finland

Kurser i svenska anordnas över hela landet på arbetar- och medborgarinstitut, öppna universitet och folkhögskolor. Undervisningsspråket är för det mesta finska.

Undervisning i danska, norska och isländska anordnas i mindre utsträckning, men på arbetar- och medborgarinstituten i de större städerna samt de öppna universiteten, språkcentren på universiteten, sommargymnasierna och folkhögskolorna anordnas det kurser i viss utsträckning. Även centralförbundet för folkligt nordiskt samarbete Pohjola-Norden anordnar då och då kurser i de nordiska språken. Undervisningsspråket på kurserna i danska, norska och isländska är ofta svenska eller finska.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.