Opas: tietoa ikäihmiselle, joka haluaa muuttaa Suomeen

Ikäihmisille Suomessa
Tähän oppaaseen on koottu tietoa, joka sinun on hyvä ottaa huomioon, jos olet ikäihminen ja suunnittelet muuttoa Suomeen.

Tältä sivulta löydät tietoa muun muassa oikeudestasi sosiaaliturvaan ja erilaisiin palveluihin, kun muutat Suomeen. Sivulle on koottu tietoa asumisen eri tukimuodoista sekä oikeudesta terveyspalveluihin ja lääkekorvauksiin. Sivulla kerrotaan myös eläkkeiden verotuksesta ja oikeudesta eläkeläisalennuksiin ja opastetaan testamenttiin, perintöön ja perhe-eläkkeeseen liittyvissä kysymyksissä.

Jos muutat Suomeen toisesta Pohjoismaasta, olet oikeutettu tällä sivulla mainittuihin palveluihin, mikäli olet väestörekisteröitynyt vakituisesti Suomessa asuvaksi eli kotikuntasi on Suomessa. 

Onko sinulla oikeus muuttaa Suomeen?

Jos olet Pohjoismaan kansalainen, voit vapaasti muuttaa Suomeen, etkä tarvitse oleskelulupaa. Jos olet jonkun muun maan kansalainen, sinua koskevat muut säännöt. Lue lisää sivulta Väestörekisteröinti Suomessa.

Jos tarvitset pitkäaikaista hoitoa ja haluat muuttaa toisesta Pohjoismaasta Suomeen, tulee Pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen 9. artiklan mukaan vastuussa olevien viranomaisten auttaa sinua muutossa. Paikallisten viranomaisten vastuulla on huolehtia siitä, että muuttosi voidaan toteuttaa, mikäli

  • muutat omasta vapaasta tahdostasi,
  • sinulla on erityisiä siteitä maahan, johon aiot muuttaa sekä
  • arvioidaan, että elämäntilanteesi paranee uudessa maassa.

Jos arvioit itse muuton parantavan elämäntilannettasi, on tämä itsessään vahva peruste sille, että muutto tulee toteuttaa. Ota yhteyttä kotikuntaasi saadaksesi apua muutossa. Mainitse tarvittaessa pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen 9. artikla. Suomen kuntien yhteystiedot löytyvät Kuntaliiton sivuilta. Lue lisää pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen 9. artiklasta Finlexin sivuilta. 

On myös muita käytännön asioita, jotka sinun täytyy ottaa huomioon muuttaessasi, kuten tullisäännöt, pankkiasiat sekä vakuutukset. Lisää tietoa Suomeen muuttamisesta löydät sivulta Opas: muutto Suomeen.

Asuminen ja asumistuki Suomessa

Alta löydät tietoa asunnon etsimiseen, asumistukeen, kotihoitoon, omaishoitoon sekä asumisen palveluihin ja laitoshoitoon liittyen Suomessa.

Miten löydät asunnon Suomesta?

Tietoa asumisen muodoista ja asunnon etsinnästä Suomessa löydät sivulta Asuminen Suomessa. 

Asumistuki Suomessa

Jos saat eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavaa eläkettä tai korvausta, ja asut vakinaisesti Suomessa, voit saada eläkkeensaajan asumistukea. 

Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavat mm. asumismenot, perhesuhteet, tulot ja omaisuus. Tukea myönnetään vain Suomessa sijaitsevan asunnon asumismenoihin. 

Tietoa eläkkeensaajan asumistuesta sekä muista asumisen tuista Suomessa löydät sivulta Asumisen tuet Suomessa.

Kotihoito Suomessa

Kotona selviytymistä tuetaan kotihoidon eli kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla. Usein kotihoito ja muu kotiin annettava tuki koostuu julkisten ja yksityisten tahojen sekä järjestöjen tuottamista palveluista.

Palveluihin sisältyy:

  • Kotipalveluja (apua arkiaskareissa)
  • Kotisairaanhoitoa (lääkärin lähetteellä määrättyä kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa ja kuntoutusta)
  • Tukipalveluja (esimerkiksi ateria-, siivous-, kauppa-, turvapalvelu- ja kuljetuspalveluita)

Laadukas kotihoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella laadittavaan asiakassuunnitelmaan. Lue lisää sosiaalihuoltolaista Finlexin sivuilta ja kotihoidosta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Palvelut ovat maksullisia, mutta saatat olla oikeutettu Kelan myöntämään eläkettä saavan hoitotukeen tai muihin tukiin. Lue lisää Kelan sivuilta ja Suomi.fistä.

Omaishoito Suomessa

Omaishoidolla tarkoitetaan hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa siten, että omaishoitajana toimii omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. 

Henkilöllä, jolla on kotikunta jollain Suomen hyvinvointialueella, on oikeus palveluihin, jotka ovat osa omaishoidon tukea. Omaishoidon tukeen kuuluvaa hoitopalkkiota voidaan maksaa kyseenomaisen henkilön omaishoitajalle, vaikka tämä työskentelisi toisessa Pohjoismaassa.

Omaishoidon tukea haetaan hyvinvointialueen sotekeskuksesta, josta tehdään kotikäynti tuen tarpeen arvioimiseksi. Lue lisää omaishoidosta sosiaali- ja terveysministeriön sekä Omaishoitajaliiton sivuilta.

Asumispalvelut Suomessa

Asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen. Palvelun muotoja ovat tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen, ympärivuorokautinen asuminen sekä tuki asunnon muutostöihin. 

Hyvinvointialueiden järjestämästä pitkäaikaisesta asumispalvelusta maksettavat maksut ovat tulosidonnaisia. Asumisesta maksetaan myös vuokraa. 

Lisätietoa asumispalveluista löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Laitoshoito Suomessa

Hyvinvointialue voi järjestää hoitoa, huolenpitoa tai kuntoutusta tarvitsevan henkilön sosiaalipalvelut laitospalveluna, jos henkilön palveluja ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan. Lue lisää sosiaalihuollon laitospalveluista sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Oikeus sosiaaliturvaan ja terveyspalveluihin Suomessa

Alta löydät tietoa liittyen sosiaaliturvaan, eläkkeeseen, oikeuteesi käyttää terveyspalveluita Suomessa sekä apuvälineiden ja lääkkeiden kanssa Suomeen muuttamiseen.

Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut? 

Jos asut Suomessa ja saat vanhuuseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä yksinomaan toisesta Pohjoismaasta, kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Jos asut monessa maassa, kuulut sen maan sosiaaliturvaan, johon sinulla katsotaan olevan kiinteämmät siteet.

Sivulta Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut löydät tietoa sosiaaliturvaan liittyvistä säännöistä. Suomen sosiaaliturvaetuuksista voit lukea lisää sivulta Suomen sosiaaliturva, kun asut tai työskentelet Suomessa.

Saatko eläkkeesi mukaan Suomeen? 

Eläkkeesi maksavan maan säännöt ratkaisevat, maksetaanko eläkettäsi Suomeen. Lue lisää eri Pohjoismaiden vanhuuseläkkeistä alla olevista linkeistä.

Onko sinulla oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa?

Kaikilla Suomessa asuvilla on oikeus tarvittaviin terveyspalveluihin. Lue lisää sivulta Oikeus terveyspalveluihin Suomessa.

Voitko saada korvausta lääkkeistä Suomessa?

Voit lukea lääkkeistä, lääkkeiden ostamisesta ulkomaisella reseptillä sekä oikeudestasi lääkekorvaukseen Suomessa sivulta Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa.

Aiotko matkustaa tai muuttaa Suomeen lääkkeiden kanssa?

EU- ja Eta-maiden välillä saat viedä ja tuoda resepti- ja itsehoitovalmisteita omaan henkilökohtaiseen käyttöön korkeintaan yhden vuoden käyttöä vastaavan määrän. Voit kuitenkin joutua todistamaan, että lääke on määrätty henkilökohtaiseen käyttöösi.

Voit lukea lisää lääkkeiden viennistä ja tuonnista Suomeen sivulta Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa.

Voitko muuttaa apuvälineiden kanssa Suomeen?

Selvitä ennen muuttoa lähtömaassa apuvälineiden kanssa ulkomaille muuttamiseen liittyvät säännöt. Alla listatuilta sivuilta löydät tietoa apuvälineiden kanssa muutosta eri Pohjoismaissa. Suomeen muuttamisesta apuvälineiden kanssa löydät tietoa Suomea koskevalta sivulta.

Miten eläkettäsi verotetaan?

Jos asut Suomessa ja sinulle maksetaan eläkettä toisesta Pohjoismaasta, täytyy sinun ilmoittaa eläketulosi molemmissa maissa. Maksat veroa sille maalle, joka eläkkeen maksaa. Maksat myös asuinmaassa veroja eläkkeestäsi, mutta verosta vähennetään summa, jonka olet jo maksanut eläkettä maksavalle maalle. Lue lisää Nordisk eTaxin sivuilta.

Kuolemantapaus ja perintö Suomessa

Alta löydät ohjeita liittyen testamenttiin ja perintöön sekä perhe-eläkkeeseen Suomessa.

Mitkä säännöt koskevat testamenttia ja perintöä Suomessa?

Voit lukea kuoleman ilmoittamisesta Suomessa ja kuolintiedon välittämisestä toiseen Pohjoismaahan sekä perinnöstä, perunkirjoituksesta ja perintöverosta, kun omainen Suomessa kuolee sivulta Omaisen kuolema Suomessa.

Onko sinulla oikeus perhe-eläkkeeseen Suomessa, kun omaisesi kuolee?

Voit lukea Suomen perhe-eläkkeistä eli leskeneläkkeestä ja lapseneläkkeestä omaisensa menettäneille sivulta Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet.

Alennukset ja eläkeläiskortit

Eläkeläisille on tarjolla erilaisia alennuksia, esimerkiksi juna- ja linja-automatkoista sekä liikunta- ja kulttuuripalveluista. Alennus myönnetään henkilöllisyystodistusta tai eläkekorttia vastaan. Lue lisää Suomi.fi-verkkopalvelusta.

Mistä voit saada apua?

Voit lukea iäkkäille suunnatuista palveluista ja etuuksista sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.