Innhold

03.12.20 | Nyhet

Grensehinderrådet: Gi unntak fra skatteregler for grensependlere

Grensehinderrådet oppfordrer igjen de nordiske finans- og skatteministrene til å gi unntak fra gjeldende regler slik at grensependlere slipper å betale skatt i to land. Mange pendlere som bor i ett nordisk land og jobber i et annet, kan tvinges til å betale skatt i to land på grunn av h...

19.11.20 | Nyhet

Åben digital debat mellem samarbejdsministrene om COVID-19 og Norden

Den aktuelle krise har sat de nationale myndigheder, sundhedsvæsener, erhverv og enkeltpersoner i Norden under et enormt pres. COVID-19 krisen har også påvirket det nordiske samarbejde. Derfor og som en del af Danmarks, Færøernes og Grønlands formandskab i Nordisk Ministerråd 2020 invit...

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklarasjon

Uttalelse om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden

Uttalelse fra Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden.

29.01.20 | Information

Om Nordisk ministerråds grensehinderarbeid

Grensehinderarbeidet er et viktig nordisk samarbeidsområde og en del av arbeidet med å nå statsministrenes visjon om Norden som verdens mest integrerte region. Arbeidet drives av Grensehinderrådet, som innledet sin virksomhet i januar 2014. I og med Grensehinderrådets fornyede mandat fr...