Islandsk studiefinansiering

Fjármögnun náms á Íslandi
Informasjon om muligheter knyttet til studielån og stipend for de som vurderer å studere på Island.

Studielån

Islandske studenters lånefond (Lánasjóður íslenskra námsmanna, LÍN) gir lån til studenter som oppfyller bestemte vilkår fastsatt av fondet.

Du må være myndig (18 år) for å kunne søke studielån. Søkere må oppfylle en del krav om opphold og/eller tilknytning til Island, uansett om de er islandske eller utenlandske statsborgere.

Søkere kan ikke ha betalingsanmerkninger, eller ha lån fra fondet som har forfalt. De kan ikke være under konkursbehandling, ha vært begjært konkurs tidligere, eller fått et lån avskrevet av fondet.

For å få studielån må du være fulltidsstudent ved et låneberettiget studium. Minimumskravet er 22 studiepoeng, eller sammenlignbare poeng, hvert semester. 

Krav om opphold

Islandske statsborgere har rett til studielån om de oppfyller følgende krav, jf. § 3 i forskrift nr. 478/2011: 1. Søker har vært sammenhengende bosatt på Island i fem år før søknadsdato.

2. Søker har vært i lønnet arbeid på Island:

a. de siste tolv månedene før søknadsdato, og har vært sammenhengende bosatt på Island samtidig, eller

b. har vært i arbeid kortere enn tolv måneder før søknadsdato, og har vært bosatt på Island i sammenlagt to år i en sammenhengende periode på fem år.

3. Hvis søker har ikke hatt lønnet arbeid i tolv sammenhengende måneder før studiestart, er det likevel lov å godkjenne søknaden i noen tilfeller som er oppgitt i § 3 i forskrift nr. 478/2011.

Fondets styre har i noen tilfeller også lov til å vurdere søkers tilknytning til Island som så sterk at kravene nevnt ovenfor regnes som oppfylte.

Studiestipend

På Island finnes det ingen offentlig stipendordning for studenter. Studenter fra den islandske landsbygda som må bo langt hjemmefra på grunn av studiene, kan få et såkalt utjevningstilskudd.

Elever i videregående opplæring som tar en utdanning som kvalifiserer til særskilte yrker, kan få studielån.

Studenter som søker Nordplus- eller Erasmus-stipend for å studere på Island i ett eller to semestre, skal kontakte det internasjonale kontoret på universitetet de studerer ved i hjemlandet. Studiene blir så vurdert som en del av det samlede studiet i hjemlandet. Det islandske Utdannings- og kulturdepartementet tildeler også noen få stipend til utenlandske studenter.

Det fins ulike støttefond for dem som studerer bestemte fag. Informasjon om dette fins i det internasjonale studiekontoret Rannis’ stipendhåndbok Farabara.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.