Alle Nordisk ministerråds aktiviteter i Russland skal stanses

14.03.22 | Nyhet
Nordens Hus
Photographer
norden.org
Det russiske utenriksdepartementet har i dag meddelt at alle Nordisk ministerråds aktiviteter i Russland skal stanses. Pågående prosjekt skal avvikles innen 3 måneder.

Nordisk ministerråd har hatt et etablert samarbeid med Russland siden 1995 med prosjekter innenfor områder som helse, klima og miljø, forskning, journalistikk og media. Samarbeidsministrene besluttet den 3. mars å stille samarbeidet med Russland og Hviterussland i bero inntil videre som en følge av den russiske invasjonen av Ukraina. Formannskapet i Nordisk ministerråd ved samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim tar til etterretning den russiske beslutningen om å avslutte samarbeidet.