Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiska rådet kräver stärkt samarbete mot cyberhot

01.07.21 | Nyhet
Person ved en computer
Photographer
Ali Yahya on Unsplash
Det krävs mer samarbete både på nordisk och internationell nivå i kampen mot cyber- och hybridhot. Det budskapet kom klart fram under en debatt om cybersäkerhet på Nordiska rådets digitala temasession, som avslutades på onsdagen. I debatten krävde flera av rådets ledamöter stärkt cybersamarbete mellan de nordiska regeringarna.

- Vi står inför en ny form av kriminalitet, men också inför en ny form av krigföring. Nordiska rådet måste ta ledarskap och se till att vi står enade i den här kampen. Tillsammans med våra regeringar måste vi utarbeta en nordisk plan för hur vi ska klara detta på bästa sätt, sade Martin Kolberg, som är medlem i Nordiska rådets presidium och även ordförande för den norska delegationen i rådet.

I sitt inlägg lyfte Kolberg fram vikten av brett samarbete på flera nivåer och mellan olika aktörer. Han fick stöd av flera andra talare, också av de tre ministrar som deltog i debatten.

- Nationella förmågor och policys behöver utarbetas utifrån nationella intressen, men det är även centralt att samverka inom EU och internationellt med partners för att förebygga och hantera hoten, som ofta är gränsöverskridande. Här fyller det nordiska samarbetet en väldigt viktig funktion, sade Sveriges inrikesminister Mikael Damberg.

Cyberfrågor prioriterade

Cybersäkerhet är ett högt prioriterat område i Nordiska rådet och frågan lyftes synligt fram under årets temasession. Förutom onsdagens debatt med ministrarna behandlades cyber- och hybridfrågor också i andra sammanhang.

Bland annat godkände rådet med bred majoritet ett så kallat betänkande, där rådet uppmanar de nordiska regeringarna att utveckla en gemensam linje i synen på säkerhetsrisker kopplat till leverantörer av 5G-nätet.

Cybersäkerhet är ett av de områden som lyfts fram i det danska presidentskapsprogrammet för Nordiska rådet under 2021.

Också Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet från 2019 nämner cybersäkerhet som ett viktigt område och efterlyser bland annat ett ökat nordiskt och baltiskt samarbete i cyberfrågor. I onsdagens debatt deltog inbjudna baltiska parlamentariker, som även de efterlyste mer samarbete.

Samarbete har effekt

I debatten deltog också islänningen Björn Bjarnason, som under 2020 utarbetade en rapport om nordisk utrikes- och säkerhetspolitik. Rapporten innehåller flera konkreta förslag till hur det nordiska samarbetet kan utvecklas inom detta område, inklusive inom cybersäkerhet.

Också han lade tonvikt på samarbete och menade att det har stor betydelse om flera länder går samman i kampen mot cyberhot.

- Cyberförsvarets avskräckande kraft ökar om man kan räkna med solidaritet mellan grannländer. Det har effekt om man möter kritik från fem länder i stället för från ett land, sade Björn Bjarnason och betonade att det är viktigt att Nordiska rådet har cyberfrågan på sin agenda.

Nordiska rådet kräver besked

I debatten krävde flera av Nordiska rådets ledamöter att de nordiska regeringarna ger klarare besked om hur de kommer att gå vidare med förslagen i Bjarnasons rapport. Också rådets president instämde i det kravet.

- Vi hade ju en debatt om samhällssäkerhet på den stora sessionen förra hösten och där var vi inte helt nöjda med ministrarnas reaktioner. Vi är glada för de reaktioner vi har fått i dag, men vi saknar besked från ansvariga ministrar hur de kommer att följa upp på den här debatten och Bjarnasons rapport, avslutade Bertel Haarder.