21.1.
Presidieförslag om Nordiska rådets EU-kontor, A 1844/presidiet

397
Bertel Haarder
Hovedinnlegg

Tak, Oddný. Jeg har nu den fornøjelse at skulle lede resten af denne session, og jeg håber, vi kan slutte til tiden, så alle kan komme hjem som planlagt.

398
Linda Modig
Hovedinnlegg

Herr president, kära nordiska vänner! Nordiska rådet har länge betonat vikten av EU i vårt nordiska samarbete.

400
Linda Modig
Replikk

Herr president! Jag måste ändå invända mot Hans Wallmarks raljerande om att detta är en evighetsmaskin. Den här tjänsten adderar nordisk nytta och nordiskt mervärde.

402
Lulu Ranne
Replikk

Ensinnäkin täytyy sanoa: lisää konkretiaa, vähemmän byrokratiaa, tehokkaampia prosesseja, vaikuttavampaa yhteistyötä. Meillä on tässä "reservation".

 

404
Linda Modig
Replikk

Herr president! Jag kan inte säga att det är Nordiska rådets syn på Arktisstrategin som EU jobbar med, eller de synpunkter vi har på miljö- och klimatfrågorna.

406
Gunilla Carlsson
Innlegg

Herr president! Jag tycker att presidiets talesperson Linda Modig väldigt väl framförde de synpunkter som vi från den socialdemokratiska gruppen också har landat i.

408
Aron Emilsson
Innlegg

Herr president! Det här är en fråga som har legat på presidiets bord under lång tid. Liksom den konservativa gruppen har Nordisk frihet hållit en rak och konsekvent linje.

410
Aron Emilsson
Svar på replikk

Herr president! Tack för frågan, Linda Modig! Vi i Nordisk frihet har varit pragmatiska här; det vet vi båda som har suttit och inväntat utvärderingen för att lyssna av vad den skulle ge.

412
Aron Emilsson
Svar på replikk

Herr president! Jag tackar för repliken och kan inte vara annat än enig med Sebastian Tynkkynen. Jag tackar för detta, herr president.

414
Linda Modig
Replikk

Herr president! Aron Emilsson talade länge och väl om Nordisk frihets position, och det är gott. Men jag hörde honom inte besvara frågan om varför vi ska vara med på förhand.