Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet

Vedtatt på Nordisk råds sesjon, Stockholm 30. oktober 2019

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Nordisk råd vil uttrykke sin støtte til vedtatte avtaler og det viktige nordiske arbeidet som allerede utføres, men mener det er behov for forbedringer og mer systematisert oppfølging av det man har besluttet. I dette dokumentet vil vi løfte tematikk som vi mener er av særlig betydning fremover. Dette er ikke en uttømmende strategi, og Nordisk råd kan ved behov oppdatere dokumentet.
Publikasjonsnummer
2019:456