“Havbasert vindkraft og grønn sjøfart Nordens kjennetegn

14.09.20 | Nyhet
Erna Solberg möter Nordiska rådet och Silja Dögg Gunnarsdóttir
Fotograf
Matts Lindqvist
Surere, varmere, mer stormfulle og mindre produktive – det er havenes nye tilstand som følge av klimaendringene. Nordens hav og kystsamfunn kommer til å påvirkes kraftig de kommende årene. Norges statsminister Erna Solberg, leder for Det internasjonale havpanelet, møtte Nordisk råd i en samtale om hvordan de nordiske landene kan bli bedre til å verne havmiljøet.

I 2018 lanserte Erna Solberg “High Level Panel for Sustainable Ocean Economy”, som består av regjeringssjefer fra 14 kystnasjoner. 

Målet er å skape en internasjonal forståelse av bærekraftig havutnytting og et godt marint miljø.

– Vi i Norden har levd av havet i alle tider. Av Østersjøen, Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet, Islandshavet og Grønlandshavet. Men skal vi kunne høste fra havene i framtiden, må vi jobbe for å få dem rene, sunne og produktive igjen, innledet Erna Solberg samtalen med politikerne i Nordisk råd.

Et varmere og surere hav forandrer livsbetingelsene for mange arter. Marinbiologisk mangfold går tapt i høy takt, og fremmede arter sprer seg raskt.  

Er Norden beredt til å verne havmiljøer? 

Jona Salóme, Ungdommens nordiske råd, ville vite om de nordiske landene er beredt til å verne havområder, på samme måte som man verner skog og områder med høye naturverdier på land.   

 

Erna Solberg svarte at det er viktig å verne visse havmiljøer, men understreket at når vi i 2050 kan være 10 milliarder mennesker på planeten, vil havene trenges mer enn noensinne som en kilde til energi, mat, transport og forsørgelse.

 

– Det er ikke tilstrekkelig å verne deler av havet. Alle havområder må håndteres på en god måte. Det lønner seg å ta hånd om havet og kysten. Lønnsomme forretninger til sjøs er et godt argument for å forvalte havet på en god måte, sa Erna Solberg.

Norden skal lede havbasert vindkraft

Tiden er inne, mener Solberg, for et styrket nordisk samarbeid på havområdet. De nordiske landene kan bli ledende på å utvikle fornybar energi fra havet, for eksempel havbasert vindkraft. Det samme gjelder for grønn sjøfart.

 

Ketil Kjenseth, norsk leder i Nordisk råds bærekraftutvalg, lurte på om Nordens statsministre snakker sammen i forkant av den kommende “Parisavtalen for naturen”, altså den nye globale avtalen for biodiversitet.   

Når havella står mot kraftverket

Staffan Eklöf, svensk medlem av Bærekraftutvalget, lurte på hva man skal gjøre når interessen for utbygd havbasert vindkraft står i konflikt med for eksempel interessen for å verne truede arter som Østersjø-nise og havelle.  

  

– Det magiske ordet er helhetssyn Det tror jeg er nøkkelen til en bærekraftig marin økonomi, sa Erna Solberg og fortsatte: 

– Vi må se forvaltningen av sjøfartsindustrien i sin sammenheng. Vi må se ulike miljøutfordringer i sin sammenheng. Og vi må se forvaltningen av havområder nasjonalt, regionalt og internasjonalt i sin sammenheng. Dette er et budskap jeg håper alle nordiske land kommer til å arbeide for internasjonalt, også i de globale forhandlingene om biologisk mangfold.

 

Samtalen mellom Erna Solberg og Nordisk råd er en del av det årlige septembermøtet, som i år skulle vært avholdt i Oslo, men som nå er digitalt.