Info Norden

Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.