Om filmprisen

filmpris_banner
Nordisk råds filmpris skal bidra til å gjøre det lettere å produsere nordisk film og forsterke det nordiske filmmarkedet. Siden 2005 har prisen blitt delt ut sammen med Nordisk råds andre priser for musikk, litteratur og miljøarbeid.

Nordisk råds filmpris ble delt ut første gang i 2002 i forbindelse med Nordisk råds 5-årsjubileum. Prisen ble permanent i 2005 og har siden da blitt delt ut hvert år sammen med Nordisk råds andre priser for musikk, litteratur og miljøarbeid.

Filmprisen administreres av Nordisk Film & TV Fond. Nærmere informasjon finnes på fondets nettsted.

Fremme nordisk langfilmproduksjon

Hensikten med filmprisen er at den skal fremme produksjonen av nordisk film og utvikle det nordiske filmmarkedet og på lengre sikt også bidra til å styrke nordisk film internasjonalt.

Prisen skal gå til en langfilm som er forankret i den nordiske kulturen, har høy kunstnerisk verdi, har utmerket seg gjennom artistisk originalitet, samt framstår som et helstøpt verk. Det er også et pluss at filmen er nyskapende innenfor filmsjangeren når de nominerte filmene sammenlignes. Filmer skal helst benytte et av de nordiske språkene for å kunne bli nominert til filmprisen.

Et jurymedlem fra hvert av de nordiske landene

Det velges et jurymedlem med varamedlem i hvert nordisk land. Disse personene er filmkjennere, men skal være uavhengige av det egnet landets filmbransje og ikke ha egne økonomiske interesser i nominerte filmer.

Nordisk jury utnevner prisvinnere

De nasjonale jurymedlemmene danner en nordisk jury. Det er det nasjonale jurymedlemmet som foreslår hvilken film som skal nomineres fra vedkommendes eget land. Nominasjonene offentliggjøres i begynnelsen av september. Deretter er det den samlede nordiske juryen som avgjør hvilken av de nominerte filmene – for tiden én fra hvert land – som skal få prisen.

Filmer fra de selvstyrte områdene ligger utenfor landenes kvote på én film hver. Nominering av filmer fra selvstyrte områder skal foretas av den nordiske juryen. Når en færøysk, grønlandsk eller ålandsk film skal bedømmes, innkalles et midlertidig jurymedlem fra det selvstyrte området det dreier seg om.

Filmprisen deles mellom tre hovedaktører

Nordisk råds filmpris administreres av Nordisk Film & TV Fond og er av samme størrelse som litteratur-, miljø- og musikkprisene, det vil si 300 000 danske kroner (ca. 40 300 euro). Summen skal deles mellom manusforfatter, regissør/instruktør og produsent, noe som understreker at film som kunstform er resultatet av et tett samarbeid mellom disse tre hovedaktørene.

Filmprisen deles ut sammen med de andre nordiske prisene i litteratur, musikk og for miljøarbeid under Nordisk råds ordinære sesjon, ved en spesiell seremoni om høsten.