Kjell Westö fick Nordiska rådets litteraturpris 2014 för “Hägring 38”

29.10.14 | Nyhet
Kjell Westö
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Den finländske författaren Kjell Westö mottog Nordiska rådets litteraturpris 2014 för romanen “Hägring 38” vid Nordiska rådets prisutdelning i Stockholm.

Nordiska rådets litteraturpris är på 350 000 danska kronor och överräcktes av förra årets vinnare Kim Leine i Stockholms stadshus, där han läste upp bedömningskommitténs motivering:

Motivering

“Nordiska rådets litteraturpris tilldelas den finländske författaren Kjell Westö för romanen "Hägring 38" som på stämningsmättad prosa levandegör ett kritiskt ögonblick i Finlands historia med bäring på vår samtid”.

 

Läs mer om Kjell Westö och romanen “Hägring 38”.