Kjell Westö fick Nordiska rådets litteraturpris 2014 för “Hägring 38”

29.10.14 | Nyhet
Kjell Westö
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Den finländske författaren Kjell Westö mottog Nordiska rådets litteraturpris 2014 för romanen “Hägring 38” vid Nordiska rådets prisutdelning i Stockholm.

Nordiska rådets litteraturpris är på 350 000 danska kronor och överräcktes av förra årets vinnare Kim Leine i Stockholms stadshus, där han läste upp bedömningskommitténs motivering:

Motivering

“Nordiska rådets litteraturpris tilldelas den finländske författaren Kjell Westö för romanen "Hägring 38" som på stämningsmättad prosa levandegör ett kritiskt ögonblick i Finlands historia med bäring på vår samtid”.

 

Läs mer om Kjell Westö och romanen “Hägring 38”.

 

Den finske forfatter Kjell Westö modtog Nordisk Råds litteraturpris 2014 for romanen “Luftspejling 38” ved Nordisk Råds prisuddeling i Stockholm.