Nordiskt-baltiskt fördömande av våld i Kiev

22.01.14 | Nyhet
Presidenterna för Nordiska rådet och Baltiska församlingen fördömer gemensamt användningen av tvång och våld i Kiev, Ukraina.

Nordiska rådets president Karin Åström och Baltiska församlingens president Laine Randjarv fördömde i samband med ett årligt möte i Köpenhamn användningen av tvång och våld i Kiev för att skingra de protesterande som under de senaste veckorna har uttryckt sitt stöd för Ukrainas integration i EU.

Vi vill sätta fortsatt press mot de demokratiska principerna för de ukrainska medborgarna, inklusive deras rätt att samlas och tala fritt, liksom användningen av våld går emot de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen och det civila samhället samt de principer som alla deltagare kom överens om på Östliga partnerskapets toppmöte i Vilnius i november 2013.

Nordiska rådets och Baltiska församlingens presidier möttes idag i Köpenhamn för ett årligt möte.