Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norwegian Bokmål.

Dagfinn Høybråten – sammendrag av CV

Dagfinn Høybråten
Photographer
Lars Lauritzen
Dagfinn Høybråten var generalsekretær i i Nordisk ministerråd fra 2013 til 2019. Før han tiltrådte denne stillingen, hadde han forskjellige posisjoner i Norge på nesten alle nivåer, fra kommunal sektor til forskjellige departementer og både på øverste embetsmannsnivå og som minister.

Kort biografi: Dagfinn Høybråten

Høybråten har hatt statsrådsposter i både Bondevik I- og Bondevik II-regjeringen i periodene 1997–2000 og 2001–2005. Som helseminister var han tidlig ute med å forby røyking på offentlig sted, og Norge ble det andre landet i Europa som innførte dette, basert på tilgjengelig kunnskap om farene ved røyking.

Videre har Høybråten vært stortingsrepresentant fra 2005 til 2013. Som stortingsrepresentant var han medlem av utenrikskomiteen fra 2006 til 2013. I 2007 var Høybråten president for Nordisk råd. Fra 2011 til 2013 var han visepresident på Stortinget. Dagfinn Høybråten har siden 1979 hatt flere nøkkelposisjoner i Kristelig Folkeparti. I 2004 ble han valgt til partileder, og han fortsatte som leder til 2011. I løpet av sin embetsmannskarriere har han også vært rådmann i Oppgård og sjef for Rikstrygdeverket.

Høybråten har markert seg som en proaktiv reformator innenfor offentlig og politisk administrasjon og arbeider nå med en reform- og utviklingsprosess på nordisk nivå. Modernisering og utvikling av det nordiske samarbeidet og Nordisk ministerråd er en av Dagfinn Høybråtens viktigste oppgaver som generalsekretær for Nordisk ministerråd. Internasjonalt har Dagfinn Høybråten i tidsrommet 2011 til 2015 vært aktiv styreleder i Den globale vaksinealliansen GAVI, et offentlig/privat samarbeid for å øke tilgangen til immunisering i fattige land. Siden oppstarten i 2000 har GAVI immunisert 500 millioner barn og forhindret sju millioner barnedødsfall. 

Dagfinn Høybråten er gift og har fire barn. Han har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er forfatter av tre bøker.

Personalia

Født 2. desember 1957 i Oslo

Gift, fire barn

Utdanning

Hovedfag i statsvitenskap 1984, Universitetet i Oslo

Medlemskap i regjering

Personlig sekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet, 01.01.1983 – 01.01.1985

Personlig rådgiver, Kirke- og undervisningsdepartementet, 01.01.1985 – 01.01.1986

Statssekretær, Finansdepartementet, 16.10.1989 – 03.11.1990

Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, 17.10.1997 – 17.03.2000

Fungerende statsråd, Justis- og politidepartementet, 19.02.1999 – 15.03.1999

Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, 19.10.2001 – 31.12.2001

Statsråd, Helsedepartementet, 01.01.2002 – 18.06.2004

Statsråd, Arbeids- og sosialdepartementet, 18.06.2004 – 17.10.2005

Parlamentarisk erfaring

Stortingsrepresentant 2005–2013

Parlamentarisk leder, KrF, 19.10.2005 –16.06.2011

Femte visepresident, Stortinget, 01.10.2011 – 03.03.2013

Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2005 – 11.09.2006

Medlem, Utenrikskomiteen, 11.09.2006 – 30.09.2009

Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 – 03.03.2013

Yrkeserfaring

Spesialkonsulent i Kommunenes Sentralforbund 1986–1988

Stabssjef, Kommunenes Sentralforbund, 1988–1989

Direktør, Kommunenes Sentralforbund, 1990 – 1993

Rådmann i Oppegård kommune, 1994–1996

Trygdedirektør (direktør for Rikstrygdeverket og sjef for Trygdeetaten), 1997–2004

Nordisk erfaring

Medlem av Nordisk ministerråd, 1997–2000 og 2001–2005

Medlem av Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 – 31.12.2010

Medlem av Presidiet i Nordisk råd, 2005–2009

President i Nordisk råd, 2007

Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2010 – 31.12.2010

Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 – 31.12.2009

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2011 – 03.03.2013

Partiverv

1.nestformann KrFUs landsstyre 1979–1979, formann 1979–1982

Medlem KrFs sentralstyre 1979–1997

Medlem KrFs arbeidsutvalg 1979–1982

Partileder KrF 2004–2011

Andre verv

Styreleder i GAVI (Global Allicance for Vaccines and Immunization) 2011–2015

Litteratur

Mydske, Peter Kristen og Dagfinn Høybråten: Organisering av lokalt styre: mot et paradigmeskifte? Kommunal Organisering, Tano Oslo 1989

Høybråten, Dagfinn: Pengene eller livet – livskvalitet for alle, Avenir, Oslo 2009

Høybråten, Dagfinn: Drivkraft, Cappelen Damm, Oslo 2012