Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

En ny bioøkonomi i Østersøregionen – store resultater med få midler

02.10.14 | Nyhet
The Bioeconomy starts here!
Det nordiske netværkssamarbejde mødte Tysklands økonomiske muskler ved et bioøkonomiseminar i Berlin – det tredje arrangement i en række fora som er udviklet for at fremme overgangen til en bæredygtig biobaseret økonomi i Østersøregionen.

Nordisk Ministerråd støtter netværk inden for bioøkonomi i Østersøregionen i kraft af ministerrådets rolle som Horizontal Action Leader i EU's strategi for Østersøregionen (EUSBSR).

Seminaret, som blev afholdt på de nordiske ambassader i Berlin i september 2014, satte fokus på hvor meget man kan opnå for ganske få penge hvis de rette mennesker føres sammen med henblik på at udvikle de mest frugtbare idéer.

Nordiske partnerskaber og tyske penge

Det faktum at arrangementet blev afholdt på det nordiske ambassadekompleks i Berlin, hvor alle fem lande deler forbindelser, var i sig selv et symbol på det tværgående element i arbejdet med den nye bioøkonomi.

– Med dette samarbejde har alle fem lande uden tvivl styrket båndene til Tyskland og det tyske marked. Det er yderst vigtigt for os alle, sagde Islands ambassadør i Tyskland, Gunnar Snorri Gunnarsson, i sine indledende bemærkninger.

Og de nordiske lande står over for meget stærke aktører mod syd. Tysklands budget for den nationale forskningsstrategi for bioøkonomi udgør 2,4 milliarder euro i perioden 2011-2016.

– Vi anser bioøkonomi for at være en strategisk investering for at styrke vores konkurrenceevne. Det drejer sig om andet og mere end blot at erstatte fossile brændsler, som professor Daniella Thrän, medlem af det tyske råd for bioøkonomi (Bioökonomierat), sagde på seminaret.

Nordisk Ministerråd arbejder for at fremme bioøkonomien i Østersøregionen med et budget som kun udgør en brøkdel af de tyske investeringer, og arbejdet er baseret på Nordisk Ministerråds goodwill og rolle som brobygger i regionen.