Se listan: 70 kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2024

30.05.24 | Nyhet
miljøpris 2024 bæredygtig byggeri

Ted Lindroos / Midjourney AI genererad bild

Fotograf
Ted Lindroos / Midjourney AI genererad bild
Totalt har 70 kandidater som arbetar för en mer hållbar byggbransch föreslagits till Nordiska rådets miljöpris 2024. Se hela listan här.

De 70 förslagen kommer från alla hörn av Norden och ger en unik och intressant inblick i de initiativ som finns i Norden inom årets tema Hållbart byggande. 

Nomineringsprocessen till Nordiska rådets miljöpris är öppen och alla har därför kunnat föreslå kandidater för nominering. Det har gått att föreslå byggnader och infrastruktur samt personer eller organisationer. I år har priset fått 75 förslag fördelade på 70 kandidater. 

Vilka av de 70 kandidaterna som får en slutlig nominering avslöjas den 28 juni. 

Läs mer om årets tema här (klicka för att läsa)

Nordiska rådets miljöpris betonar i år hållbart byggande med särskilt fokus på adaptiv arkitektur och regenerativt byggande. Det har gått att föreslå byggnader och infrastruktur samt personer eller organisationer. 

I en tid där jordens befolkning växer konstant, byggs det nya bostäder och andra byggnader som lägger beslag på allt fler landområden och naturresurser. Den bebyggda miljön står redan i dag för 40 procent av de globala CO2-utsläppen. Det här är inte en hållbar utveckling. För att kunna hantera klimatförändringarna och förhindra förlusten av biologisk mångfald och samtidigt säkerställa att kommande generationer har tillgång till de grundläggande förutsättningarna för sin överlevnad i form av rent vatten, mat och energi, är vi tvungna att ändra vårt sätt att bygga, bo och leva. 

Under de senaste åren har hållbarhet inom samhällsplanering, arkitektur och byggande gjort det möjligt att förebygga överutnyttjande av naturens resurser och ödeläggelse av miljön tack vare en bred uppsättning hållbarhetsmetoder. Inom byggbranschen är ambitionen dock sällan högre än att göra byggnader mindre dåliga. Med tanke på att planetens gränser överskrids på flera olika områden, är denna målsättning otillräcklig. 

Om vi ska nå klimat- och miljömålen i Agenda 2030 och samtidigt främja social och miljömässig hållbarhet, räcker det inte med att bara bygga nytt och miljövänligt. Det är inte nog att upprätthålla status quo för miljön – vi är tvungna att minska utsläppen, återbruka mer och bidra med förnybara resurser. Det kräver en förändring av vår grundläggande inställning, så att regler och företagsmodeller kan understödja omställningen. Adaptiv arkitektur och regenerativt byggande bör främjas. 

Inom adaptiv arkitektur anpassas användningen av existerande byggnader till nya behov i stället för att riva dem. 

Regenerativa byggnader utformas på ett sådant sätt att de minskar den negativa inverkan på ekosystemet och leder till en nettopositiv miljöpåverkan. Det betyder också att man designar strukturer som inte uteslutande använder begränsade resurser, utan som även kan återanvändas. Cirkulära värdekedjor inkluderas i projektet ända från början. Byggnader behandlas som en del av ett större system, där det produceras resurser så som rent vatten, energi och livsmedel.

Se alla förslag till Nordiska rådets miljöpris 2024 här:

Sverige

 • ETC Bygg 
 • Timber on top 
 • Tailor Made arkitekter
 • RECOMA
 • Renoveringsraseriet 
 • Amanda Borneke 
 • Parti Design
 • ACAN (Architects Climate Action Network) Sverige 
 • Svensk Live
 • Cathrine Bülow
 • Kroksjöns trä
 • Hållbart Stockholm 2030 (HS30)
 • Lumi i Uppsala
 • White Arkitekter
 • Matthew Jackson,  Zero construct 
 • Oskar Norelius och Robert Schmitz
 • Jacob Steen

Åland

 • Arvid och Johan Mörn
 • Löfbacka Traditionsbygg, äg. Arne Nieland

Danmark

 • Legacy App Aps
 • Emil Bier
 • Pihlmann Architects m. fl.
 • GRAPHISOFT Center Danmark
 • Bjarke Ingels Group
 • EFFEKT Arkitekter
 • Signe Wenneberg
 • RENCO 
 • Søuld Aps
 • VELUX A/S
 • Bygma Gruppen A/S
 • CEBRA
 • BIOSIS

Norge

 • KAAK Bolig AS
 • Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
 • Polar Permaculture 
 • Veidekke Sirkulær AS
 • GC Rieber Eiendom AS
 • Sirkulær Ressurssentral
 • Kristine Nore
 • Norsk Kylling 
 • Oslotre AS
 • LPO arkitekter
 • GAIA arkitekter 
 • Rockpore AS

Finland

 • Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy
 • Kuljetusrinki Oy 
 • Liisa Akimof
 • Hyperion Robotics Oy 
 • Uulatuote
 • Minna Aarnio, Aarre rakennusasiaintoimisto
 • Tammerforsregionens studentbostadsstiftelse TOAS
 • Betolar Oyj
 • Föreningen Mässkär lotstation rf
 • Karoliina Saarniaho, Trafikledsverket och Janne Pesu, Finlands miljöcentral
 • alt Arkkitehdit Oy
 • JM Suomi Oy
 • Puistokatu 4 – Tieteen ja toivon talo
 • Raumo stad/Energiproduktionssystemet på Kari campus
 • Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy

Island

 • Lúdika arkitektar 
 • Jukka Heinonen & team
 • Byggingarfélag Gylfa og Gunnars (BYGG)
 • Bambahús 
 • Akraneskaupstaður
 • ÚRBANISTAN
 • Anna María Bogadóttir
 • Arnhildur Pálmadóttir
 • Þóra Margrét Þorgeirsdóttir, Build a Greener Future och Hrafnhildur Sif Hrafnsdóttir, Askur Construction Research and Innovation fund
 • Rockpore ehf. & Gerosion ehf.

Färöarna

 • Ósbjørn Jacobsen

Nordiska rådets miljöpris utdelades första gången 1995 och har som mål att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden.