Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Konferanse om sosialt entreprenørskap i Malmö den 9-10 mars

01.02.16 | Nyhet
Läxhjälp
Fotograf
Christiaan Dirksen
Hvordan kan vi legge til rette for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon? Hvilke initiativ og innsatser fungerer godt? Hvilken rolle spiller sosiale entreprenører i dag og i tiden framover?

Bli med når Nordisk Ministerråd setter disse spørsmålene på dagsorden i en nordisk konferanse om sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon 9. og 10. mars 2016.

Det er ingen deltakeravgift.

Påmeldingsfrist er 18.februar 2016.

Konferansen samler sentrale aktører

På konferansen samles aktører innenfor offentlig, privat og frivillig sektor som arbeider med sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon, samt sosiale entreprenører selv og andre interesserte i de nordiske landene.

Konferansen vil by på plenumsforedrag, workshops og uformelle muligheter for utveksling av erfaringer på tvers i Norden.

Praktisk informasjon

Den er et lunsj-til-lunsj-arrangement og finner sted på Malmø høgskole, Nordenskiöldsgatan 10, Malmø.

Du kan se programmet her

Påmelding

Bruk denne lenken til påmelding:

https://response.questback.com/arbeidsogsosialdep/konf_9og10mars2016

Det er ønskelig med bred deltakelse fra hele Norden. Ved stor interesse, kan det derfor bli aktuelt å sette en grense for antall deltakere per land.

Mer informasjon

Konferansen arrangeres som en oppfølging av en nordisk rapport om innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon.

Les mer her: