Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Debat om Færøernes abortlovgivning

14.04.21 | Nyhet
Landskap fra Færøyene
Fotograf
Erik Christensen, Porkeri
Udvalget for Velfærd i Nordisk Råd har på denne uges møde drøftet abortlovgivning og ligestilling i Færøerne. Udvalget besluttede at drøfte sagen igen på et kommende møde og vil invitere eksperter på området samt repræsentanter fra FN til at belyse sagen yderligere.

- Udvalget for Velfærd i Norden har et særligt fokus på menneskerettigheder og ligestilling. Når FN for nyligt kom med en anbefaling vedrørende adgangen til abort i Færøerne, er det en udvikling, vi bemærker og vil følge med i. Kvinders ret til at bestemme over egen krop er en grundlæggende rettighed, som FN’s Kvindekonvention skal varetage, siger Nina Sandberg, talsperson for ligestilling og viceordførende i Udvalget for Velfærd i Norden i Nordisk Råd.

FN’s kvindekonvention

På velfærdsudvalgets møde blev det fremlagt, at Færøerne har tilgået FN’s kvindekonvention (CEDAW). Ved den seneste eksamination i konventionen, der blev offentliggjort den 8. marts 2021, kunne det dér konstateres, at Færøerne ikke lever op til sine forpligtelser for så vidt angår færøske kvinders adgang til abort. CEDAW komitéen anbefaler på denne baggrund, at den færøske abortlovgivning ændres.

Bente Stein Mathisen er ordførende i udvalget for Velfærd i Norden. Billedet er fra Nordisk Råd session 2019 i Stockholm. 

Bente Stein Mathisen er ordførende i udvalget for Velfærd i Norden. Billedet er fra Nordisk Råd session 2019 i Stockholm. 

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Vi har respekt for det færøske selvstyre samtidig med, at vi opfordrer Færøerne til at gøre noget med lovgivningen, så den harmonerer med de forpligtelser, som er indgået i forhold til FN´s kvindekonvention

Bente Stein Mathisen

Næste skridt

- Udvalget er optaget af de færøske kvinders rettigheder til selvbestemmelse vedrørende abort. Debatten må tages i det færøske samfund. Vi har respekt for det færøske selvstyre, samtidig med at vi opfordrer Færøerne til at gøre noget med lovgivningen, så den harmonerer med de forpligtelser, som er indgået i forhold til FN´s kvindekonvention, siger ordførende i udvalget Bente Stein Mathisen. Udvalget for Velfærd i Norden ønsker at gå videre med temaet og vil på næste møde invitere eksperter og repræsentanter fra FN samt drøfte sagen yderlig.