Hvor parallelt

Om parallellspråkighet på Nordens universitet

Information

Publish date
Abstract
Sprogpolitik er blevet et hot emne på de nordiske universiteter. Det skyldes først og fremmest at brugen af engelsk har bredt sig til snart sagt alle områder, og at det i sig selv kalder på bevidst og informeret stillingtagen. I denne bog kan man finde materialer til at planlægge, iværksætte, evaluere og ændre et universitets sprogpolitik, særlig hvornår man bør bruge hvilket sprog og hvilke virkninger det kan have. Bogen er skrevet på tre nordiske sprog, dansk, svensk og norsk. Den kan således læses af alle i Norden. Hovedstammen i bogen er de såkaldte landerapporter hvor forholdene i de fem nordiske stater belyses så grundigt som det foreliggende datamateriale tillader det. Alle landerapporter forholder sig til fire fokuspunkter: formulerede sprogpolitikker, sprogvalg i publikationer, sprogvalg i uddannelserne og internationalisering af disse i form af studerende (og ansatte) fra andre lande end de nordiske. Men herudover findes der en generel sprogpolitisk indledning og en gennemgang af hvilke forhold man skal tage hensyn til når man vælger undervisningssprog. Alle bogens elementer kan læses selvstændigt og vil også kunne findes som selvstændige publikationer.
Publication number
2014:535