Fríða Ísberg

Fríða Ísberg
Photographer
Gassi
Fríða Ísberg: Kláði. Novellsamling, Partus forlag, 2018. Nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2020.

Motivering:

Ger den moderna tiden oss alla samma klåda i större eller mindre grad? Novellsamlingen Kláði (Kløe, utkommer på danska på förlaget Torgard, översättare Kim Lembek) av Fríða Ísberg är ett fint exempel på de friska fläktar unga författare kan föra med sig in i litteraturen. Berättaren betraktar gamla ämnen med nya ögon och i berättelserna blir ämnena på många sätta annorlunda än de varit. Förnyelser och ändringar hör till litteraturens viktigaste livsbetingelser, ibland sker de genom att nya personer intar scenen och ser på ämnena på ett annat sätt än vi är vana vid. Berättandet är både realistiskt och modernistiskt. Verkets värde består först och främst i ett starkt känslomässigt tilltal som kräver att läsaren måste ta ställning till åsikter och värderingar i nutiden.

Novellerna i Kláði handlar i stora drag om hur det överhuvudtaget är möjligt att växa upp och finna sig i lotten som väntar den moderna människan. Det handlar om sex och parförhållande, konflikter mellan generationer och kön, pornografi och främmandegöring, stereotypers och beroendets förbannelse, skuld och förtryck; traditioner som klingar ihåligt, kärlek som är tidskrävande och svår att uppnå, samt uthållighet och en kvälvande sorg.

Fríða Ísberg är en av ​​de mest betydande författarna i en ny generation.  Hon har utgett diktsamlingarna Slitförin (2017) och Leðurjakkaveður (2019). Hon nominerades till det isländska priset Fjöruverðlaun för novellsamlingen Kláði.