Knut Vaage

Knut Vaage

Knut Vaage - foto: Thor Brødreskift

Photographer
Thor Brødreskift
Knut Vaage är nominerad till Nordiska rådets musikpris 2022 för verket Hybrid Spetakkel, för solocello, ensemble, elektronisk och visuell (2020).

Motivering

Knut Vaage (f.1961) har i flera projekt utforskat gränserna mellan improvisation och komposition, och akustiskt och elektroniskt hybridljud. Han har skapat musik som spänner från symfoniska verk och opera till solostycken. 

 

I Hybrid Spetakkel hör vi små och vanligtvis ohörda ljud från instrument förstärkta genom kraftig elektronisk programmering. Små transduktorer omvandlar olika föremål till ljudskapande objekt och bidrar till att bilda ett säreget futuristiskt landskap. Ovanpå den elektroakustiska ljudvärlden lägger Vaage och hans team ljus, laser och video, som bygger upp en musikalisk och visuell upplevelse i flera lager.

 

En dystopisk melankoli etableras och håller greppet genom hela det timslånga verket. Förhållandet mellan människa och teknologi belyses och uttrycket inbjuder till reflektion.

 

Utgångspunkten för det visuella är många små kameror styrda av ett dataprogram för att ”övervaka” musikerna, och visa de olika spelteknikerna på nära håll. Bilderna överlagras efter polyfonin i partituret och överförs till stora dukar placerade runtom i rummet. I ljus/ljud-sekvensen i slutet av verket blir parallellkopplat ljud och ljus från tre lasrar iscensatt. Sammanhanget mellan de olika verkningsmedlen undersöks under verkets gång: elektronik, akustiskt ljud, ljus, laser och video. 

 

Hybrid Spetakkel är tankeväckande och poetiskt och öppnar för nya sinnesupplevelser.

 

 

Länk