Norrbotten Neo

Norrbotten Neo
Photographer
Marie Lundgren
Norrbotten Neo är en av de 13 nominerade till Nordiska rådets musikpris 2023.

Motivering

För publiken kan mötet med den samtida konstmusiken vara en hisnande vacker och omvälvande upplevelse. En sådan upplevelse förutsätter dock musiker som ägnat sitt liv åt att uttolka myllret av moderna traditioner och slipat sin förmåga till att ladda toner, rytmer och klanger med intentioner och riktning, så musiken blir till en örats teater med ständigt skiftande färger och känslolägen. Det fordras musiker med bländande teknik, förmåga att gå från det mest subtila till det mest brutala sound med samma övertygelse och med en närmast absolut känsla för vår tids många musikaliska stilriktningar. Det ovanstående kan låta som en utopi, men i Norrbotten Neo finns just sådana musiker. Sedan starten 2007 har musikerna etablerat sig som en av norra Europas främsta ensembler för samtida konstmusik. Med Norrbotten som bas har de presenterat en imponerande mängd nyskriven musik på allra högsta konstnärliga nivå. Neo har under åren haft många nära samarbeten med tonsättare från när och fjärran, såväl i kammarmusikalisk form som i musikdramatisk och på CD (med flera digitala format).