Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har det overordnede ansvaret for økonomistyring og regnskap for hele Nordens hus. Det er avdelingens ansvar å bokføre, månedsavstemme, lage årsregnskap og mye mer. I tillegg har avdelingen ansvar for porteføljestyring av tiltakene som er finansiert av Nordisk ministerråds budsjett, og som bidrar til Visjon 2030.

Content

    Persons