Nordiska arbetsgruppen för matförvaltning och konsumentinformation (NMF)

Arbetsgruppen har ansvar för aktiviteter inom lagstiftning, tillsyn, märkning och konsumentupplysning på livsmedels- och konsumentområdet.

Information

Postadress

Att: Britta Wiander
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala S-751 26 Uppsala

Contact
Phone
+46 018-175500