Sveriges ordförandeskap 2024

Sverige ska med sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 skapa ett säkrare, grönare och friare Norden och bidra till att Norden blir världens mest hållbara och integrerade region.