Gränshinderrådets årsrapport 2022

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Gränshinderrådets främsta uppgift är att vara pådrivare mot de nationella politiska och administrativa systemen så att Norden kan bli en integrerad region där invånare enkelt kan arbeta, flytta, studera och starta företag över gränserna.Under 2022 har fem gränshinder avklarats, varav fyra har lösts och ett är avskrivet som olösbart. Gränshinderrådet har särskilt fokuserat på fyra temaområden: Digitalisering, Erkännande av yrkeskvalifikationer, Folkbokföringssamarbete och Skatterelaterade gränshinder. Gränshinderrådet har även, när mobilitetshämmande initiativ tagits på nationell nivå, agerat för att värna den grundläggande fria rörligheten mellan de nordiska länderna.
Publikationsnummer
2023:701