Nordisk arbetsplan för hållbar utveckling i perioden 2021–2024

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
De nordiska statsministrarna antog i augusti 2019 Vår Vision 2030, som är en vision för det nordiska samarbetet om att ”Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030”. Nordiska ministerrådets tvärgående arbete med hållbar utveckling ska bidra till Vår Vision 2030 samtidigt som det bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De nordiska länderna står inför gemensamma utmaningar för att uppnå en hållbar utveckling. De nordiska länderna är särskilt utmanade vad gäller den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, i och med en ohållbar konsumtion och produktion, klimatförändringen samt biodiversitetskrisen.Nordiska ministerrådets arbetsplan för det tvärgående arbetet med hållbar utveckling (2021-2024) bygger på de tre ömsesidigt beroende dimensionerna inom hållbar utveckling: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Arbetsplanen bygger även på den grundläggande principen om att ingen ska lämnas utanför och mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030. 
Publikationsnummer
2020:721