Nordisk civil krisberedskap

Information

Publish date
Abstract
Den tidigare finske finansministern Jan-Erik Enestam har på uppdrag av de nordiska samarbetsministrarna genomfört en strategisk genomlysning för att tillvarata lärdomar av coronapandemin och presentera ett antal konkreta rekommendationer för att stärka det nordiska samarbetet.Rapporten baseras på intervjuer som minister Enestam har genomfört under hösten. Rekommendationerna pekar bland annat på vikten av:- Tätare koordinering och informationsutbyte- Bättre beredskap genom system för ”early warning”, gemensamma analyser och övningar för olika scenarier- Större involvering från privat och frivillig sektor i krisarbetet- Initiativ för gemensamma upphandling av vaccin och beredskapslager- Reformer av regelverk gällande bland annat beskattning och socialförsäkringar för att bättre passa för gränsregioner och nordiska pendlare
Publication number
2021:063