Nordiska indikatorer för Vår Vision 2030

Information

Publish date
Abstract
De nordiska indikatorerna för Vår vision 2030 är ett viktigt instrument för uppföljningen av utvecklingen mot Vår vision 2030 om att bli världens mest hållbara och integrerade region. De nordiska indikatorerna för Vår vision 2030 har till syfte att följa den överordnade utvecklingen mot visionen i den nordiska regionen. Indikatorerna svara på frågan om Norden är världens mest hållbara och integrerade region samt därunder ifall vi har uppnått ett Grönt Norden, Konkurrenskraftigt Norden och Socialt hållbart Norden. 
Publication number
2020:731